Styrelsen

Föreningen Naturlig familjeplanering i Sverige (NFPS)
NFPS är en liten ideell förening med stora visioner och en önskan att nå ut till kvinnor och par som längtar efter en naturlig och hormonfri metod. NFPS har funnits sedan 1987 och är partipolitiskt och religiöst obundet.

NFPS målsättning
Föreningen arbetar för att sprida kunskap om naturlig familjeplanering vilket innebär att kvinnan utan att behöva använda konventionella preventivmetoder har kontroll över sin reproduktion för att undvika eller uppnå graviditet. Detta stärker kvinnan i hennes kroppskännedom, självkänsla och relation till mannen och det samhälle hon lever i.

Föreningen arbetar för att spida kunskap genom att:
– handleda.
– utbilda och fortbilda handledare enligt internationella principer.
– informera på vårdutbildningar och i skolor.
– aktivt verka för förebyggande insatser mot abort och sexuellt överförda sjukdomar.
– ge ut medlemsbladet NFPS-bulletinen 2-3 ggr/år.

Föreningen behöver medlemmar som stöder föreningens målsättning såväl med aktiv opinionsbildning som ekonomiska bidrag.

Ordförande:
Christina Andersson, Skicka ett mail till Christina
Kassör:
Annelie Zamani, Skicka ett mail till Annelie

Styrelsemedlemmar:
Helena Hirvonen, Skicka ett mail till Helena
Kristina Palmér, Skicka ett mail till Kristina
Elsy Thomé, Skicka ett mail till Elsy
Jenny Ekström, Skicka ett mail till Jenny
Lotta Enberg Lennartsson, Skicka ett mail till Lotta
Ewa Skorupska, Skicka ett mail till Ewa