Om sekretmetoden

Är metoden något för dig?
Sekretmetoden innebär att kvinnan dagligen observerar eventuella flytningar och antecknar dessa. När metoden används som preventivmetod gäller avhållsamhet enligt vissa regler de dagar kvinnan inte är fruktsam, och helt under kvinnans fruktsamma dagar. När metoden används för att uppnå en graviditet vet paret bästa tidpunkt för befruktning.

Sekretmetoden lärs ut av utbildade handledare. Som preventivmetod är sekretmetoden säkerhet i nivå med p-pillrets.

” … metoden, den är ju verkligen ball! Det är ju sån man är gjord”

Vill du lära känna din kropp?

Genom att observera hur din kropp förändras under menscykeln, kan du öka din kunskap och lära dig förstå kroppens signaler

Läs mer

 

Vill du bli gravid?

Har du/ni börjat fundera på att få barn? Det går att lära sig när under mens cykeln det är lättast att bli gravid

Läs mer

 

Vill du undvika att bli gravid?

Det finns en hormonfri metod där du slipper tillföra kroppen syntetiska hormoner. Den orsakar inga biverkningar, du kan lära känna din kropps naturliga signaler och symptom och få en hormonfri metod

Läs mer

 

Tonåringar kan med fördel lära sig kroppens anatomi och fysiologi, vad olika flytningar och känslomässiga symptom under menstruationscykeln betyder. Kunskap ger ökat självförtroende och möjlighet att själv bestämma över sin kropp.

Sekretmetoden lärs ut av barnmorskor med specialutbildning i Naturlig familjeplanering. Se mer under rubriken Handledare.

Metodens säkerhet är i nivå med p-pillrets förutsatt att paret fått god handledning och att rekommendationerna följs.