Välkommen Billingsmetoden Sverige

Vill du veta hur din kropp fungerar?

Allt som händer under menstruationscykelns olika faser kan göra dig mer kroppsmedveten och du kan lära dig vad de känslomässiga och kroppsliga förändringarna betyder. I olika skeden i livet hjälper den kunskapen dig att:

  • leva i harmoni med din kropp
  • planera en graviditet
  • undvika att bli gravid utan att behöva tillföra hormoner

BIllingsmetoden har funnits internationellt sedan 1960-talet och är en naturlig familjeplaneringsmetod som bygger på många års vetenskapliga studier. Metoden ger kunskap om vilka dagar i menscykeln kvinnan är fruktsam.

Metoden förutsätter inga regelbundna cykler och kan därför användas i olika perioder av livet. Som preventivmetod är säkerheten i nivå med p-pillrets förutsatt att rekommendationerna följs.

BIllingsmetoden –  förväxlas ofta med säkra perioder, en metod där beräkning av när de fruktsamma dagarna infaller är en kvalificerad gissning baserad på tidigare menscyklers längd. Alltså inte alls säker, men framför allt inte alls den samma som Billingsmetoden.

Du kan även ladda ner vår fertiliteskarta genom länken här.


Kvinnans mönster av fruktsamhet

Ny handbok i Billingsmetoden är under utarbetande

Använd formuläret under ”Kontakta oss” om du har frågor eller önskar prata med en handledare.

Välkommen att titta runt på vår sida.