Välkommen till Billingsmetoden® Sverige

Föreningen Billingsmetoden® Sverige
Billingsmetoden® Sverige är en liten ideell förening med stora visioner och en önskan att nå ut till kvinnor och par som längtar efter en naturlig och hormonfri metod. Den ursprungliga föreningen (Naturlig familjeplanering i Sverige, NFPS) har funnits sedan 1987 och är partipolitiskt och religiöst obundet.

Föreningens målsättning
Föreningen arbetar för att sprida kunskap om naturlig familjeplanering vilket innebär att kvinnan utan att behöva använda konventionella preventivmetoder har kontroll över sin reproduktion för att undvika eller uppnå graviditet. Detta stärker kvinnan i hennes kroppskännedom, självkänsla och relation till mannen och det samhälle hon lever i.

Föreningen arbetar för att spida kunskap genom att:
– handleda.
– utbilda och fortbilda handledare enligt internationella principer.
– informera på vårdutbildningar och i skolor.
– aktivt verka för förebyggande insatser mot abort och sexuellt överförda sjukdomar.

Föreningen behöver medlemmar som stöder föreningens målsättning såväl med aktiv opinionsbildning som ekonomiska bidrag.

Vill du veta hur din kropp fungerar?

Allt som händer under menstruationscykelns olika faser kan göra dig mer kroppsmedveten och du kan lära dig vad de känslomässiga och kroppsliga förändringarna betyder. I olika skeden i livet hjälper den kunskapen dig att:

  • leva i harmoni med din kropp
  • planera en graviditet
  • undvika att bli gravid utan att behöva tillföra hormoner

BIllingsmetoden® har funnits internationellt sedan 1960-talet och är en naturlig familjeplaneringsmetod som bygger på många års vetenskapliga studier. Metoden ger kunskap om vilka dagar i menscykeln kvinnan är fruktsam.

Metoden förutsätter inga regelbundna cykler och kan därför användas i olika perioder av livet. Som preventivmetod är säkerheten i nivå med p-pillrets förutsatt att rekommendationerna följs.

BIllingsmetoden® –  förväxlas ofta med säkra perioder, en metod där beräkning av när de fruktsamma dagarna infaller är en kvalificerad gissning baserad på tidigare menscyklers längd. Billingsmetoden® däremot är baserad på vetenskapliga grunder.

Du kan även ladda ner vår kartföringsblad genom pdf-filen Kartföringsblad 2018.


Kvinnans mönster av fruktsamhet

Ny handbok i Billingsmetoden® är under utarbetande.

Använd formuläret under ”Kontakta oss” om du har frågor eller önskar prata med en handledare.

Välkommen att titta runt på vår sida.